mBANK - eMAX plus - Sporiaci účet (TVMBEMAXP)

Základné informácie
Banka:mBank (BRE Bank SA)
Popis:Sporiaci účet bez výpovednej lehoty
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Mesačné
Reinvestícia úrokov:Áno
Sporiaci účeteMAX Plus bez obmedzení, pravidelných splátok a potreby pamätania si termínu pre pripísanie úrokov.
Môže byť zriadený ako spoločný účet pre 2 spoluvlastníkov.
K účtu sa nevydáva debetná platobná karta.
Z účtu je možné zrealizovať 1 preddefinovaný prevod prostredníctvom Internet Bankingu alebo mLinky raz za kalendárny mesiac bez poplatku.
Ďalšie prevody v danom mesiaci je možné vykonať len prostredníctvom mLinky alebo Internet Bankingu za poplatok uvedený v Sadzobníku.
K účtu je možné zriadiť všeobecné plnomocenstvo.
Klient môže vlastniť maximálne 4 účty eMAX Plus, nezávisle od počtu iných účtov v mBank.
Mesačný elektronický výpis bez poplatku.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Na požiadanie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Je treba mať bežný účet:áno
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR