Daňové otázky termínovaných vkladov

Úroky z termínovaných vkladov sa zdaňujú devätnástimi percentami. Daň vám banka zrazí automaticky pri výplate úroku z vkladu. Pred porovnávaním ponúk bánk je dobré si uvedomiť, že ponúkaný úrok je väčšinou pred zdanením, výsledný výnos je nižší.