ČSOB - Vkladná knižka (TVCSOBVK)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Popis:Vkladná knižka bez výpovednej lehoty
alebo aj vkladná knižka s výpovednou lehotou 3 mesiace a lepším úrokom
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
aktualizácia úrokových sadzieb v závislosti od vývoja úrokových sadzieb na medzibankovom trhu
Pripisovanie úrokov:Ročné
úroky vyplácané vždy ku koncu kalendárneho roka
Reinvestícia úrokov:Áno
Vkladový produkt v eurách určený fyzickým osobám - občanom, ktorí uprednostňujú tradičný spôsob sporenia a chcú mať prehľad o zaznamenaných operáciách. Je vhodný na pravidelné aj nepravidelné sporenie. Nízky minimálny vklad/zostatok. Prehľadný záznam o všetkých operáciách na VK. Možnosť oprávniť iné osoby na disponovanie s peňažnými prostriedkami. Peniaze vrátane úrokov chránené Fondom ochrany vkladov.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:po zaplatení náhrady za nedodržanie výpovednej lehoty podľa platného Sadzobníka
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR