ČSOB - Terminovaný vklad (TVCSOB)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
Dĺžka trvania vkladu je 7 a 14 dní alebo 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov.
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
garancia úrokovej sadzby počas celej lehoty viazanosti vkladu
Pripisovanie úrokov:Na konci
pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu
Reinvestícia úrokov:Nie
Depozitný produkt, ktorý umožňuje zhodnotenie voľných finančných prostriedkov klienta v eurách a vybraných cudzích menách podľa aktuálnej ponuky ČSOB. Konkrétna výška úrokovej sadzby závisí od objemu vložených peňažných prostriedkov, od meny a od dĺžky vkladu. Garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty viazanosti vkladu. Sledovanie pohybov na účte online cez Internet Banking 24 alebo SmartBanking,
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Nie
Možnosť výberu:Jednorázovo
počas trvania terminovaného vkladu je možná výplata úrokov z vkladu
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Poplatok za predčasný výber pri nedodržaní výpovednej lehoty:
  • do 1 mesiaca 0,50 % z výšky predčasne vyberanej sumy,
  • od 1 do 6 mesiacov vrátane 0,75 % z výšky predčasne vyberanej sumy,
  • od 7 do 12 mesiacov vrátane 1,00 % z výšky predčasne vyberanej sumy,
  • od 13 do 24 mesiacov vrátane 1,25 % z výšky predčasne vyberanej sumy,
  • od 25 do 36 mesiacov vrátane 1,50 % z výšky predčasne vyberanej sumy,
  • od 37 do 48 mesiacov vrátane 1,75 % z výšky predčasne vyberanej sumy,
  • nad 48 mesiacov 1,75 %.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR