ČSOB - Kapitálová vkladná knižka (TVCSOBKVK)

Základné informácie
Banka:ČSOB
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
doba viazanosti 1 alebo 3 roky.
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
garantovaná úroková sadzba počas celej doby uloženia vkladu
Pripisovanie úrokov:Na konci
úroky počítané denne
Reinvestícia úrokov:Nie
Vkladový produkt v eurách určený fyzickým osobám - občanom, ktorým umožňuje zhodnocovať voľné peňažné prostriedky s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby viazanosti vkladu. Nízky minimálny vklad / zostatok. Prehľadný záznam o všetkých operáciách na VK. Možnosť oprávniť iné osoby na disponovanie s peňažnými prostriedkami. Peňažné prostriedky sú chránené Fondom ochrany vkladov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Nie
Možnosť výberu:Postupne
možnosť čiastkových výberov počas doby uloženia vkladu, pričom klient dostane alikvótny dohodnutý úrok aj na vyberanú čiastku ale bude musieť zaplatiť náhradu za nedodržanie dohodnutej doby uloženia vkladu podľa platného Sadzobníka pre fyzické osoby
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Výber celého vkladu je možné realizovať len pri vypovedaní Zmluvy a len v pobočke Banky, v ktorej je účet vkladnej knižky vedený.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR