Start Konto (SKVUB)

Poplatky
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad: 6,64 € ( 200,00 Sk)
Mesačné vedenie účtu: 0,30 € ( 9,00 Sk)
zahŕňa vedenie, vydanie virtuálnej karty, pohyby na účte, štvrťročný výpis
Cena mesačného výpisu:zadarmo
Štvrťročný výpis zadarmo. Mesačný 3 Sk ku dňu otvorenia účtu, 5 Sk mimo dňa otvorenia účtu + poštovné
Zrušenie účtu: 3,32 € ( 100,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR