Sberbank - Konto mladých (SKLB)

Platby a výbery
Výber hotovosti z bankomatu:zadarmo
Platba kartou v SR:zadarmo
Príkaz na úhradu vrámci banky: 0,13 € ( 4,00 Sk)
Príkaz na úhradu do inej banky: 0,13 € ( 4,00 Sk)
Prichádzajúce položky v rámci banky: 0,13 € ( 4,00 Sk)
Prichádzajúce položky z inej banky: 0,13 € ( 4,00 Sk)
Trvalý príkaz
Zriadenie:zadarmo
Zmena:zadarmo
Zrušenie:zadarmo
Vykonanie: 0,13 € ( 4,00 Sk)
SIPO
Zriadenie:zadarmo
Zmena:zadarmo
Zrušenie:zadarmo
Vykonanie: 0,13 € ( 4,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR