OTP - Ready<26 (SKOTP26)

Úver
Študentský úver:nie
Kontokorent
Maximálna výška: 3 319,39 € ( 100 000,00 Sk)
max. 200% priemernej 3 mes.mzdy
Ročná úroková sadzba:12,9
Podmienky získania:vedenie účtu min. 1, resp. 3 mesiace
pripisovanie mzdy na účet min. 1,resp. 3 mesiace vo výške min. 5000 Sk, zamestnanecký pomer, uzatvorená pracovná zmluva,v prípade potreby predloženie potvrdenia zamestnávateľa. V prípade poskytnutého úveru v OTP Banke jeho riadne splácanie.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR