OTP - Ready<26 (SKOTP26)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Produkt určený pre:mladých
Vek:18 až 26 rokov
Požiadavky:doklad totožnosti
Potvrdenie o štúdiu:nie
Prémia:prémia 200 Sk v prípade predloženia aktuálneho polročného, resp. koncoročného vysvedčenia s priemerom známok od 1 do 1,8 (prémia je vyplatená len za 1 vysvedčenie v jednom školskom roku) Zaradenie do štvrťočného žrebovania o študijný pobyt v zahraničí.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR