OTP - Ready<18 (SKOTP18)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Produkt určený pre:mladých
Vek:1518 rokov
Požiadavky:OP+súhlas so spracovaním os.údajov pri zriadení dieťaťom
pri zriadení zákonným zástupcom jeho OP a rodný list dieťaťa
Prémia:prémia 200 Sk v prípade predloženia aktuálneho polročného, resp. koncoročného vysvedčenia s priemerom známok od 1 do 1,8 vrátane (prémia len za jedno vysvedčenie v rámci jedného školského roka) Zaradenie do štvrťročného žrebovania o jazykový kurz v zahraničí.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR