OTP - Ready<26 (SKOTP26)

Poplatky
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad:zadarmo
Mesačné vedenie účtu:zadarmo
Cena mesačného výpisu: 0,56 € ( 17,00 Sk)
17 (poštou), 20 (osobne)
Zrušenie účtu: 3,32 € ( 100,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR