OTP - Ready<26 (SKOTP26)

Platby a výbery
Výber hotovosti z bankomatu: 0,10 € ( 3,00 Sk)
Výber hotovosti na prepážke: 0,30 € ( 9,00 Sk)
Vklad hotovosti na prepážke:zadarmo
Platba kartou v SR:zadarmo
Príkaz na úhradu vrámci banky: 0,13 € ( 4,00 Sk)
4 (pobočka), 0 (el.bankovníctvo)
Príkaz na úhradu do inej banky: 0,13 € ( 4,00 Sk)
4 (pobočka, 0 (el.bankovníctvo)
Prichádzajúce položky v rámci banky:zadarmo
Prichádzajúce položky z inej banky:zadarmo
Trvalý príkaz
Zriadenie:zadarmo
Zmena: 1,00 € ( 30,00 Sk)
30 (pobočka), 0 (el.bankovníctvo)
Zrušenie: 1,00 € ( 30,00 Sk)
30 (pobočka), 0 (el.bankovníctvo)
Vykonanie: 0,13 € ( 4,00 Sk)
4 (pobočka), 0 (el.bankovníctvo), 3 Sk v rámci OTP
SIPO
Zriadenie:zadarmo
Zmena: 0,66 € ( 20,00 Sk)
20 (pobočka), 0 (el.bankovníctvo)
Zrušenie: 0,66 € ( 20,00 Sk)
20 (pobočka), 0 (el.bankocnítvo)
Vykonanie: 0,13 € ( 4,00 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR