Študentský účet - Fun účet (SKCSOB)

Poplatky
Zriadenie účtu:zadarmo
Minimálny vklad: 0,22 € ( 6,64 Sk)
Mesačné vedenie účtu:zadarmo
neštudenti nad 19 rokov alebo externí študenti - 0.86€ mesačne (výpis poštou mesačne alebo elektronicky)
Cena mesačného výpisu:zadarmo
Zrušenie účtu:zadarmo
pre účty otvorené menej ako 12 mesiacov 6,64€
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR