Stavebné sporenie ako nástroj na uloženie peňazí

Pre koho Ako dlho Riziko Výkonnosť Likvidita
deti,
aktívny vek,
dôchodcovia
6 rokovminimálna nadpriemerná nízka


Výpočet nasporenej čiastky pri stavebnom sporení

  Mesačný vklad (EUR):
  Úroková miera (2%):
  Počet rokov (6):

Kto chce pravidelne sporiť pomerne malé čiastky a neplánuje využitie peňazí skôr než o šesť rokov, nemôže si vybrať lepší spôsob sporenia, než je stavebné. Vklady sa každoročne zhodnocujú o vopred stanovený úrok a o štátny príspevok, ktorý je stanovený na tridsať percent z ročne usporenej čiastky. Maximálne môže každý občan Slovenskej republiky získať od štátu ročne 66,39 eúr bez ohľadu na to, či usporené peniaze použije na zlepšenie bytovej situácie alebo na niečo iné.

Koľko sporiť a ako často platiť? Je možné ukladať ľubovoľnú čiastku. Pre maximalizáciu štátnej podpory je ale výhodné sporiť v prvých rokoch 531 eúr (alebo 44 eúr mesačne). Pri vyšších vkladoch zostáva štátny príspevok nezmenený a výnosnosť investície tým klesá. Vyššie úložky majú zmysel iba v jedinom prípade - keď ste rozhodnutí požiadať stavebnú sporiteľňu o úver. Výška úveru sa totiž odvodzuje práve od nasporenej čiastky.

Nie je pritom nutné platiť každý mesiac. Peniaze možno na účet v stavebnej sporiteľni previesť kedykoľvek behom celého roka a po akýchkoľvek čiastkach. Pravidelnosť či nepravidelnosť platieb nemá na zhodnotenie peňazí uložených v stavebnej sporiteľni vplyv. Preto je niekedy výhodnejšie ukladať peniaze počas roka na termínovaný účet alebo do iného finančného produktu (na ktorom dokážeme získať vyšší výnos ako je 1 - 3 % u stavebnej sporiteľne) a previesť na účet stavebnej sporiteľne pred koncom roka. Pravidelné platenie však hrá svoju rolu v prípade, že máte záujem o úver. Platí totiž jednoduché pravidlo: pravidelným sporením získate nárok na poskytnutie úveru skôr než klient, ktorý svoje peniaze prevádza až koncom decembra.

späť podrobnejšie ďalej
Stavebné sporenie v kocke   Úver zo stavebného sporenia