Stavebné sporenie ako zdroj peňazí

Lacný a dostupný úver je ďalšou výhodou stavebného sporenia. Získať ho možno už po dvojročnom sporení (podmienkou môže byť dosiahnutie tzv. ohodnocovacieho čísla). Štandardom je žiadať o pôžičku až po šiestich rokoch a niekoľkých mesiacoch sporenia. Existuje ale i rýchlejšia cesta, tzv. medziúver. Teoreticky oň možno požiadať okamžite po uzavretí zmluvy. Úroky a poplatky sú potom samozrejme vyššie.

Výška úveru: Výška úveru závisí od cieľovej čiastky. Optimálna cieľová čiastka (pre dosiahnutie najvyššieho výnosu z úroku a štátnej prémie) je okolo 10 tisíc eúr, v tom prípade je maximálna výška úveru približne polovica z tejto sumy. Samozrejme je však možné si stanoviť aj vyššiu cieľovú čiastku (a tým aj vyšší úver) až do 200 000 EUR.

Podmienky úveru: Pri oboch sporiteľniach sa líšia často podstatnými maličkosťami. Zásadné parametre vyplývajú zo zákona. Na zmluvách o stavebnom sporení sa vždy uvádza tzv. cieľová čiastka, čo je súčet uložených prostriedkov, ich zhodnotenie a maximálna výška úveru, ktorý možno získať. Napríklad pri mesačnej úložke 50 eúr dostanete od stavebnej sporiteľne po šiestich rokoch vrátene úrokov a štátnej podpory cca 4250 EUR a ďalšiu polovicu si môžete požičať na rozumný úrok. Zatiaľ, čo nasporené peniaze možno použiť na čokoľvek, úver (ktorý sa čerpá bezhotovostne) možno využiť iba na zaobstaranie alebo rekonštrukciu bývania (približný zoznam činností, ktoré možno za toto považovať, nájdete tu). Splátky úveru, ktorých výška zhruba zodpovedá predchádzajúcej mesačne sporenej čiastke, možno rozložiť na sedem až sedemnásť rokov (podľa tarify sporenia).

Medziúver: Slúži na rýchle získanie peňazí na niektorú z povolených činností ešte predtým, než klient stavebnej sporiteľne získa nárok na riadny úver. Požiadať oň môže okamžite po podpísaní zmluvy, musí byť ale pripravený na vyšší úrok, poprípade i poplatky za vybavenie úveru (konkrétne údaje pre každú stavebnú sporiteľňu nájdete na stránke rebríčkov). Medziúver slúži na preklenutie doby, ktorá vám chýba do získania nároku na riadny úver. Z neho sa splatí medziúver a ďalej už klient spláca sporiteľni iba riadny úver s nižšími úrokmi.

Hodnotiace číslo: Je zrejme najtajomnejším slovom sveta stavebného sporenia. Stručne povedané, dosiahnutie určitej hodnoty tohto čísla môže byť jednou z podmienok pre pridelenie riadneho úveru. Každá sporiteľňa ho však počíta trocha inak a prepočítava ho v rôznych intervaloch, takže je obtiažne vedieť, ako na tom ste. Jednotlivé sporiteľne by vám to mali na požiadanie oznámiť. Pokiaľ máte o úver záujem, spôsob a frekvencia výpočtu ohodnocovacieho čísla by mali byť jedným z kritérií pre výber vhodnej stavebnej sporiteľne.

späť podrobnejšie ďalej
Stavebné sporenie v kocke Pridelenie cieľovej čiastky Výber stavebnej sporiteľne