Daňové otázky stavebných sporiteľní

Výnosy: : Z daňového hľadiska nemá stavebné sporenie na tuzemskom trhu finančných produktov konkurenciu. Všetky výnosy sporenia, úroky i štátna podpora sú od daní oslobodené.