Pridelenie cieľovej čiastky

Vo chvíli, keď vám stavebná sporiteľňa oznámi, že môžete čerpať cieľovoú čiastku máte v podstate tri možnosti:

- čerpať skôr alebo neskôr cieľovú čiastku (zostatok účtu a úver zo stavebného sporenia)
- vybrať samotný zostatok účtu (nebrať si úver)
- sporiť ďalej a zvýšiť cieľovú čiastku

Čo robiť, ak sa rozhodnete pre jeden z variantov?

Chcem čerpať cieľovú čiastku čo najskôr

Ak prijmete pridelenie k oznámeniu termínu, môžete od toho dátumu čerpať cieľovú čiastku za predpokladu, že budete mať uzavretú zmluvu o úvere a úver riadne zaistený. Pokiaľ chcete a sporíte dlhšie ako šesť rokov, môžete od toho dátumu čerpať iba zostatok účtu a úver až neskôr. Na uzavretie zmluvy o úvere je väčšinou lehota desať mesiacov od dátumu prijatia pridelenia. Výška úveru sa rovná rozdielu cieľovej čiastky a aktuálneho zostatku účtu stavebného sporenia. Po termíne pridelenia už nesporte, pokud nechcete znižovať výšku úveru.

Chcem čerpať cieľovú čiastku neskôr

Pokiaľ termín čerpania už poznáte, vyplňte žiadosť a zašlite ju do stavebnej sporiteľne do mesiaca potom, ako vám sporiteľňa oznámi, že na úver máte nárok. Počnúc týmto dátumom môžete čerpať cieľovú čiastku za predpokladu, že budete mať uzavretú zmluvu o úvere a úver riadne zaistený, prípadne môžete čerpať iba zostatok na účte a úver až neskôr. Na uzavretie zmluvy o úvere je spravidla desaťimesačná lehota od dátumu prijatia pridelenia. Výška úveru sa spravidla rovná rozdielu cieľovej čiastky a aktuálneho zostatku účtu stavebného sporenia.

Pokiaľ termín čerpania ešte neviete, nerobte nič. Ďalším sporením by ste si znižovali výšku úveru. Stavebná sporiteľňa vám pripraví cieľovú čiastku na vyplatenie najneskôr k poslednému dňu tretieho mesiaca po obdržaní vašej žiadosti o pridelenie. Výška úveru sa rovná rozdielu cieľovej čiastky a aktuálneho zostatku účtu stavebného sporenia.

Chcem vybrať iba zostatok účtu

Ak chcete vyplatiť iba zostatek na účte a nechcete úver, potom prijmete pridelenie cieľovej čiastky k oznámenému či neskoršiemu termínu a zrieknite sa úveru, na ktorý vám vznikol pridelením cieľovej čiastky nárok. Pokiaľ bude zostatok na účte vyplatený pred uplynutím dvoch rokov od uzavretia zmluvy, strácate nárok na výplatu štátnej podpory. Ak bude zostatok na účte vyplatený pred uplynutím šiestich rokov, máte nárok na štátnu podporu v prípade, že dokážete dokladovať účelové využitie tak prémie ako aj našetrených prostriedkov. Stavebná sporiteľňa vám pripraví nasporenú čiastku najneskôr do troch mesiacov po obdržaní vašej žiadosti.

Chcem sporiť ďalej a zvýšiť cieľovú čiastku

Ak ste nasporili viac, ako bolo treba a vychádza vám nízky úver, alebo ste nasporili celú cieľovú čiastku a výška úveru je teda nulová, môžete v stavebnej spriteľni požiadať o zvýšenie cieľovej čiastky.

Vaša zmluva bude vyňatá z pridelenia a nová cieľová čiastka vám bude opätovne pridelená po splnení predpokladu pre pridelenie.

späť podrobnejšie ďalej
Stavebné sporenie v kocke   Výber stavebnej sporiteľne