Ako si vybrať správcovskú spoločnosť?

Predovšetkým podľa jej dôveryhodnosti. Podľa nového zákona o kolektívnom investovaní sa do 30. 6. 2000 museli všetky investičné spoločnosti pretransformovať na správcovské spoločnosti. Pre tieto už platia oveľa prísnejšie pravidlá ako doteraz. Základné podmienky na udelenie licencie Ministerstvom financií splnilo zatiaľ iba 5 správcovských spoločností a niekoľko ďalších čaká na licenciu. Okrem slovenských správcovských spoločností pôsobia na Slovensku aj správcovské spoločnosti, ktorým bola udelená podobná licencia v zahraničí. Potenciálny investor sa môže rozhodnúť aj podľa toho, či správcovská spoločnosť je členom Asociácie správcovských spoločností SR (ASS SR), ktorá združuje slovenské správcovské spoločnosti. Správcovské spoločnosti sú povinné dodržiavať prísne regulačné pravidlá, vrátane včasného zverejňovania informácií, pravidelného preceňovania atď. Takisto musia mať depozitára (komerčná banka) ktorému je zverený majetok správcovskej spoločnosti a majetok v podielových fondoch. Kritériom pre výber správcovskej spoločnosti môže byť aj distribučná sieť - kde všade je možné podielové listy nakúpiť a predať, a aké je to jednoduché?