Volksbank Slovensko - Bezúčelový spotrebný úver (SUVBBSU)

Základné informácie
Spoločnosť:Sberbank Slovensko
Bezúčelový spotrebný uver je určený pre osoby od 18 do 65 rokov s trvalým alebo predhocným pobytom v SR. Požadovaným zabezpečením úveru je ručenie fyzickou osobou (podľa výšky požadovaného úveru a posúdenia bonity žiadateľa). Ďalšími možnými formami zabezpečenia úveru sú zabezpečenie vkladovými produktmi banky vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby (vklad na vkladovom účte, vklad na vkladnej knižke), poistné produkty VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovne, a. s.: životné poistenie alebo poistenie zostatku úveru.

Výhody:
 • získanie finančných prostriedkov, ktoré zabezpečia voľnosť pri nákupe tovarov a služieb podľa výberu klienta,
 • bez ručiteľa až do výšky 4 979,09 EUR (150 000 SKK*),
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, zníženou až o 3 % pri zabezpečení úveru vkladovými produktami banky     (vkladový účet alebo vkladná knižka). Produkty môžu byť aj vo vlastníctve tretej osoby,
 • žiadateľ o úver nemusí byť klientom banky,
 • možnosť predčasného splatenia úveru,
 • nízky poplatok za spracovanie úveru,
 • bezplatné poradenstvo,
 • čerpanie úveru prebieha bezhotovostným prevodom na bežný účet klienta bez uvedenia účelu.
 • Doklady:Doklady potrebné k žiadosti o úver:
 • Potvrdenie o príjme zo zamestnania,
 • výpisy z účtu inej banky alebo výplatné pásky, dokladujúce     pravidelný mesačný príjem za posledné 3 mesiace,
 • ak je žiadateľ fyzická osoba - podnikateľ - Potvrdenie o výške     daňovej povinnosti a Výpis zo živnostenského registra, Daňové     priznanie za ostatné ukončené zdaňovacie obdobie,
 • doklad o pravidelnej platbe (napr. SIPO, účet za     telekomunikačné služby atď.).
 • Minimálny úver: 996 € ( 30 005,50 Sk)
  Maximálny úver: 16 597 € ( 500 001,22 Sk)
  Maximálna doba splatnosti:60 mesiacov
  od 6 až do 60 mesiacov vrátane
  Úročenie:fixné
  Forma splácania:mesačné
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR