Podmienky získania spotrebného úveru

U väčšiny bánk, ktoré poskytujú úvery, musí byť žiadateľ občano Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR. Ďalším z nutných podmienok na vybavenie žiadosti je plnoletosť. Väčšina bánk si takisto stanovuje maximálny vek na poskytnutie úveru. Najčastejšou podminekou býva, že žiadaťeľ v dobe splatenia úveru nesmie presiahnuť vek 65 rokov.

Ďalej banky požadujú, aby mal žiadateľ trvalým príjem. Na základe spoločných príjmov a výdavkov rodiny banka určí maximálnu výšku potenciálneho úveru.

Banky často vyžadujú, aby mal u nich záujemca po istú dobu vedený účet. Obvykle sa vyžaduje doba 3 alebo 6 mesiacov. Niektoré banky vyžadujú obrat na účte v určenej výške.