ČSOB - Úver na auto (SUCSOBUA)

Základné informácie
Spoločnosť:ČSOB
 • Produkt je určený občanom a podnikateľom (fyzické osoby) od 18 rokov.
 • V prípade havarijného poistenia pri úvere do 6 600 € bez vinkulácie havarijného poistenia.
 • Možnosť použiť na kúpu nového alebo ojazdeného auta.
 • Prefinancujeme vám celú hodnotu vozidla až do 25 000 € bez minimálnej vlastnej hotovosti.
 • Majiteľom vozidla sa stávate hneď pri kúpe.
 • Možnosť poistenia auta priamo na pobočke.
 • Peniaze už do 24 hodín.
 • Deň splátky podľa vášho výberu.
 • Výhodná možnosť odkladu prvých 3 splátok.
 • Výhodné poistenie úveru pre prípad nepredvídateľných udalostí.
 • Doklady:Dva doklady totožnosti v jednej z nasledujúcich kombinácií:
  Ak ste zamestnanec:
 • v prípade, že máte príjem poukazovaný minimálne 3 mesiace     na účet v našej banke, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme     ani výpisy z účtu
 • zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v     slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je     poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov)
 • posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je váš     príjem poukazovaný na účet do inej banky

 • Ak ste fyzická osoba-podnikateľ:
 • kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za     posledné zdaňovacie obdobie
 • originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových     nedoplatkoch
 • Minimálny úver:zadarmo
  Maximálny úver: 25 000 € ( 753 150,00 Sk)
  Maximálna doba splatnosti:84 mesiacov
  pri ojazdenom vozidle do 5 rokov
  Úročenie:fixné
  Forma splácania:mesačné
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR