Čo je to spotrebný úver

Každému z nás sa určite neraz stalo, že uvažoval o kúpe pekného televízora, oblečenia, či pekného darčeka, ale nemal naň peniaze. S rozčarovaním potom musel nakúpiť niečo úplne iné. Tejto situácii možno predísť niekoľkými spôsobmi - okrem rôznych kontokorentných úverov možno využiť takisto spotrebné pôžičky. Dajú sa využiť prakticky na akýkoľvek spotrebný tovar, to znamená na nákup elektroniky, vybavenia domácnosti a v niektorých prípadoch aj na nákup automobilu alebo nehnuteľnosti.

Bankové spotrebné úvery sa na rozdiel od nákupov na splátky vybavujú pomerne zložito. Klient totiž musí preukázať schopnosť splácať úver zo svojho príjmu. Banky navyše často vyžadujú rôzne formy zábezpeky, ako napríklad ručenie fyzickou osobou, záložné právo na nehnuteľnosť, vinkuláciu vkladov, životné poistenie, prípadne založenie cenných papierov. Banka navyše väčšinou vyžaduje, aby mal klient u nej vedený účet niekoľko mesiacov pred pridelením úveru.

Naopak výhodou bankového spotrebného úveru oproti nákupu na splátky je nižšia úroková sadzba. Pokiaľ pri nákupe na splátky sa úroková sadzba nezriedka pohybuje nad 30%, pri bankovom spotrebnom úvere môžete prostriedky získať už za 12 percentný úrok.

Podmienky na poskytnutie spotrebného úveru sa u jednotlivých spoločností líšia. Všeobecným pravidlom, spoločným pre všetky, je nutnosť byť občanom Slovenskej republiky (alebo cudzincom s trvalým pobytom v SR) a mať taký príjem, ktorý umožní úver splácať.

Okrem spotrebných úverov možno využiť aj niekoľko ďalších produktov určených na financovanie nákupov na dlh. Jedným z týchto produktov je kreditná karta. Klient pri nákupe tovaru touto kartou čerpá stále znovu obnovovaný (tzv. revolvingový) úver. Každou splátkou zákazník znižuje dlh a zároveň si otvára dvere na jeho opätovné čerpanie až do vopred stanoveného limitu. To však môže zvádzať k stálemu nakupovaniu na úver a tým (vďaka úrokom) aj k citeľnému predraženiu kupovaného tovaru. Ako jednu z možností možno takisto použiť kontokorentný úver. Musíte však mať bežný účet a byť dostatočne bonitný, aby vám banka úver povolila.