ČSOBSP - Kredit I (SPCSOBSPK)

Bežný úver
Min. nasporená čiastka pre bežný úver:50 % cieľovej čiastky
Max. výška úveru:50 % cieľovej čiastky
Úročenie bežného úveru:2,90 %
Minimálna splátka úveru:1,6 % cieľovej čiastky mesačne
z dlžnej sumy
Maximálna doba splácania úveru:5,6 rokov
Mimoriadne umorovacie splátky úveru:Mimoriadne splátky možné kedykoľvek
Medziúver
Minimálna nasporená suma pre poskytnutie medziúveru:50 % z cieľovej čiastky
minimálna nasporená suma potrebná pre pridelenie cieľovej sumy platná pre vybraný typ sporenia
Poplatok za medziúver (bez záložného práva): 1,16 € ( 35,00 Sk)
0,99 % z výšky schváleného úveru (min. 35,00 €, max. 330,00 €)
Min. úročenie medziúveru:5,79 % p.a.
Max. úročenie medziúveru:5,79 % p.a.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR