ČSOBSP - Kredit I (SPCSOBSPK)

Základné informácie
Sporiteľňa:ČSOB Stavebná sporiteľňa
Úrok zo sporenia:0,10 % p.a.
Minimálna doba sporenia: 21,0 mesiacov
Minimálna mesačná splátka:0,80 % cieľovej čiastky
Minimálna cieľová čiastka: 49,79 € ( 1 500,00 Sk)
Poplatky a výpisy
Poplatok za uzatvorenie:33.16
Ročný poplatok za vedenie: 0,53 € ( 16,00 Sk)
Výpis z účtu:1 x ročne
Cena mimoriadneho výpisu: 0,17 € ( 5,00 Sk)
Zmena sporenia
Dá sa sporenie vypovedať:áno
Sankcia za predčasnú výpoveď:(do 3 rokov od uzatvorenia zluvy) 1,39 % z CS, (od 3 do 6 rokov) 0,75 % z cieľovej čiastky
po 6 rokoch bez poplatku
Zníženie cieľovej čiastky:áno
Dá sa vykonať zvýšenie cieľovej čiastky:áno
Dá sa zmeniť variant sporenia:áno
Hodnotiace číslo
Rozhodujúci deň pre prepočet hodnotiaceho čísla:posledný deň mesiaca
Frekvencia výpočtu hodnotiaceho čísla:12 x ročne
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR