TAM - Európsky akciový (OFTAMEUR)

Ročná výkonnosť: -3,14 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0208 EUR 
vlastné imanie:
57 039 585 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na európskych trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
15,4701. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň2,98>0,11
Mesiac7,70>1,87
Tri mesiace2,79>-0,90
Šesť mesiacov0,05>-1,52
Rok-3,14<-1,97
Tri roky10,61>8,39
Tri roky (p.a.)3,42>1,93
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 67 059,93 211 206,73
Odkupy 185 488,11 211 349,72
Čisté predaje- 118 428,18- 142,99
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností