TAM - Európsky akciový (OFTAMEUR)

Ročná výkonnosť: 4,84 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0210 EUR 
vlastné imanie:
57 409 850 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na európskych trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
14,5971. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,56>-0,09
Mesiac2,76>0,58
Tri mesiace6,43>0,75
Šesť mesiacov6,82>0,77
Rok4,84>0,58
Tri roky11,08>8,96
Tri roky (p.a.)3,57>2,10
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 47 453,50 204 026,13
Odkupy 195 700,29 198 091,38
Čisté predaje- 148 246,79 5 934,76
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností