TAM - Európsky akciový (OFTAMEUR)

Ročná výkonnosť: 13,79 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0214 EUR 
vlastné imanie:
59 717 164 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na európskych trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,2121. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-1,28<-1,16
Mesiac-1,61<-0,47
Tri mesiace2,49>-0,66
Šesť mesiacov-1,28>-1,36
Rok13,79>3,35
Tri roky12,71>7,85
Tri roky (p.a.)4,07>1,67
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 296 276,25 413 786,19
Odkupy 32 125,82 343 026,83
Čisté predaje 264 150,43 70 759,36
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností