TAM - Európsky akciový (OFTAMEUR)

Ročná výkonnosť: -13,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0195 EUR 
vlastné imanie:
53 638 533 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na európskych trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,0881. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň1,67>0,78
Mesiac0,50>-0,19
Tri mesiace-4,74<-3,82
Šesť mesiacov-10,55<-7,42
Rok-13,03<-9,03
Tri roky10,81>9,86
Tri roky (p.a.)3,48>2,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 483 139,14 225 336,93
Odkupy 31 558,33 245 060,70
Čisté predaje 451 580,81- 19 723,78
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností