TAM - Európsky akciový (OFTAMEUR)

Ročná výkonnosť: 22,44 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.6.2017
podielový list:
0,0215 EUR 
vlastné imanie:
58 015 337 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na európskych trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,4651. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 23.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,35>-0,43
Mesiac-0,99<-0,03
Tri mesiace3,65>-1,37
Šesť mesiacov8,08>0,13
Rok22,44>4,17
Tri roky12,29>6,93
Tri roky (p.a.)3,94>1,34
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 68 810,72 397 798,39
Odkupy 82 834,83 391 642,81
Čisté predaje- 14 024,11 6 155,58
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností