TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: -1,26 %
 
Predaje a odkupy
  
Týždeň od Predaje (€) Odkupy (€) Čisté predaje (€) Čisté predaje v % imania
3.1.-7.1.202213 474394 610-381 136-0,14%
10.1.-14.1.202276 850771 946-695 096-0,25%
Spolu90 324 €1 166 556 €-1 076 232-0,39%