TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: 7,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0393 EUR 
vlastné imanie:
81 287 493 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,5691. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,30>-1,16
Mesiac0,16>-0,47
Tri mesiace8,00>-0,66
Šesť mesiacov5,21>-1,36
Rok7,74>3,35
Tri roky29,90>7,85
Tri roky (p.a.)9,11>1,67
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 566 947,72 350 556,06
Odkupy 33 755,98 594 193,64
Čisté predaje 533 191,74- 243 637,58
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností