TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: -1,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0408 EUR 
vlastné imanie:
90 670 344 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,5561. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň2,21>0,78
Mesiac-1,04<-0,19
Tri mesiace-2,18>-3,82
Šesť mesiacov-5,39>-7,42
Rok-1,74>-9,03
Tri roky34,67>9,86
Tri roky (p.a.)10,43>2,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 055 518,50 381 027,12
Odkupy 253 673,68 268 916,37
Čisté predaje 801 844,82 112 110,75
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností