TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: 22,43 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.1.2020
podielový list:
0,0517 EUR 
vlastné imanie:
108 092 316 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
11,6481. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 24.1.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-1,03<-0,73
Mesiac2,55>0,47
Tri mesiace8,15>1,04
Šesť mesiacov7,07>0,69
Rok22,43>2,63
Tri roky36,05>9,28
Tri roky (p.a.)10,81>2,20
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 415 237,50 359 564,24
Odkupy 346 604,54 498 182,33
Čisté predaje 68 632,96- 138 618,10
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností