TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: 30,09 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.1.2022
podielový list:
0,0699 EUR 
vlastné imanie:
99 923 894 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
11,2841. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 7.1.2022    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-0,94>-1,04
Mesiac-0,52>-0,58
Tri mesiace8,47>-0,82
Šesť mesiacov11,49>-0,33
Rok30,09>2,08
Tri roky71,31>14,20
Tri roky (p.a.)19,65>3,54
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 521 377,34 699 248,65
Odkupy 136 328,02 278 065,88
Čisté predaje 385 049,32 421 182,77
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností