TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: 19,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0388 EUR 
vlastné imanie:
78 469 733 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,8121. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 2.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,19>-0,33
Mesiac3,71>0,17
Tri mesiace-1,45<-1,26
Šesť mesiacov0,97<1,61
Rok19,12>3,47
Tri roky45,71>7,20
Tri roky (p.a.)13,37>1,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 121 857,88 450 430,94
Odkupy 323 983,30 674 700,18
Čisté predaje- 202 125,42- 224 269,23
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností