TAM - Americký akciový (OFTAMAME)

Ročná výkonnosť: 10,10 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0481 EUR 
vlastné imanie:
100 237 553 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do akcií spoločností obchodovaných na amerických (USA) trhoch, so zameraním na spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým ratingovým ohodnotením (tzv. blue chips). Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont využitím selekčnej metódy „bottom-up“, pričom operačný priestor je vymedzený trhom, sektormi a bonitou akcií podľa zvoleného benchmarku.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
17,7581. decembra 2000rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň1,26>0,11
Mesiac4,88>1,87
Tri mesiace6,13>-0,90
Šesť mesiacov7,80>-1,52
Rok10,10>-1,97
Tri roky41,85>8,39
Tri roky (p.a.)12,36>1,93
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 198 676,06 349 642,22
Odkupy 769 573,16 436 334,00
Čisté predaje- 570 897,10- 86 691,78
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky1,83 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy na dennej báze
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností