IAD - Protected Equity 1 (OFALLPE1)

Ročná výkonnosť: -0,77 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 3.4.2020
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
1 799 198 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,972 rastový
Výkonnosť k 3.4.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,06<0,12
Mesiac-1,61>-4,13
Tri mesiace-2,96>-7,26
Šesť mesiacov-1,79>-6,62
Rok-0,77>-6,12
Tri roky0,78>-4,69
Tri roky (p.a.)0,26>-2,04
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 16,25
Odkupy 0,00 827,14
Čisté predaje 0,00- 810,89
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 2,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,76 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností