IAD - Protected Equity 1 (OFALLPE1)

Ročná výkonnosť: -1,08 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0369 EUR 
vlastné imanie:
1 824 836 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,441 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,27<0,47
Mesiac0,01>-0,55
Tri mesiace-0,47>-3,68
Šesť mesiacov-0,79>-5,71
Rok-1,08>-6,86
Tri roky2,21>-0,87
Tri roky (p.a.)0,73>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 70,00 1 725,13
Odkupy 0,00 1 377,44
Čisté predaje 70,00 347,69
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 2,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,76 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností