IAD - Protected Equity 1 (OFALLPE1)

Ročná výkonnosť: 3,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0381 EUR 
vlastné imanie:
1 835 227 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,071 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,18<0,31
Mesiac0,75<0,86
Tri mesiace1,39>-0,86
Šesť mesiacov1,27>-1,19
Rok3,06>-3,12
Tri roky4,03>-0,47
Tri roky (p.a.)1,33>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 70,00 20,39
Odkupy 0,00 941,41
Čisté predaje 70,00- 921,02
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 2,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,76 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností