IAD - Optimal (OFIADOPT)

Ročná výkonnosť: 13,57 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0374 EUR 
vlastné imanie:
3 836 310 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Podielový fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú vyvážený pomer medzi investíciami do akcií a dlhopisov za účelom dosiahnutia nadpriemerných výnosov pri akceptovateľnej miere rizika, pričom minimálna doporučená doba investovania je 3 - 5 rokov. Správcovská spoločnosť investuje peniaze od podielnikov zhromaždené vo fonde v optimálnom pomere predovšetkým do dlhopisov spoločností, ako aj štátnych dlhopisov a akcií vydávaných bonitnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešaný 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,851 
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,38<0,00
Mesiac-0,09<0,18
Tri mesiace1,96>-1,75
Šesť mesiacov5,42>-0,60
Rok13,57>-0,14
Tri roky6,84>-0,47
Tri roky (p.a.)2,23>-0,32
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20070,03730. marca 2007
20060,01331. marca 2006
20050,0041. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 067,09 2 479,67
Odkupy 0,00 3 419,60
Čisté predaje 1 067,09- 939,93
Poplatky
Vstupný 2,99 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,89 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností