IAD - Optimal (OFIADOPT)

Ročná výkonnosť: 9,16 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.9.2017
podielový list:
0,0371 EUR 
vlastné imanie:
0 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Podielový fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú vyvážený pomer medzi investíciami do akcií a dlhopisov za účelom dosiahnutia nadpriemerných výnosov pri akceptovateľnej miere rizika, pričom minimálna doporučená doba investovania je 3 - 5 rokov. Správcovská spoločnosť investuje peniaze od podielnikov zhromaždené vo fonde v optimálnom pomere predovšetkým do dlhopisov spoločností, ako aj štátnych dlhopisov a akcií vydávaných bonitnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešaný 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,756 
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,51
Mesiac0,25<0,49
Tri mesiace-0,93>-1,04
Šesť mesiacov1,01>-0,50
Rok9,16>-1,45
Tri roky4,88>-0,36
Tri roky (p.a.)1,60>-0,63
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20070,03730. marca 2007
20060,01331. marca 2006
20050,0041. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 2 389,98
Odkupy 3 811 977,94 76 141,35
Čisté predaje- 3 811 977,94- 73 751,36
Poplatky
Vstupný 2,99 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,89 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností