IAD - Growth Opportunities (OFALLGO)

Ročná výkonnosť: 2,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0371 EUR 
vlastné imanie:
24 627 247 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
11,954 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň3,39>0,31
Mesiac8,22>0,86
Tri mesiace8,05>-0,86
Šesť mesiacov6,69>-1,19
Rok2,06>-3,12
Tri roky4,80>-0,47
Tri roky (p.a.)1,58>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 723,91 10 323,69
Odkupy 186 214,07 38 465,64
Čisté predaje- 185 490,16- 28 141,96
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky2,28 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností