IAD - Growth Opportunities (OFALLGO)

Ročná výkonnosť: 8,81 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0376 EUR 
vlastné imanie:
20 172 633 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,785 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,59<0,00
Mesiac-0,17<0,18
Tri mesiace0,25>-1,75
Šesť mesiacov2,13>-0,60
Rok8,81>-0,14
Tri roky6,62>-0,47
Tri roky (p.a.)2,16>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 397,62 23 150,74
Odkupy 3 779,40 1 815,82
Čisté predaje- 2 381,78 21 334,92
Poplatky
Vstupný 4,10 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky2,36 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností