IAD - Global Index (OFAFCEZR)

Ročná výkonnosť: 11,33 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.11.2019
podielový list:
0,0378 EUR 
vlastné imanie:
113 282 229 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Investičná stratégia podielového fondu je zameraná na maximalizáciu výnosu pri optimalizácii rizika. Zahraničný rastový, o.p.f. je vhodný pre investorov, ktorí sa neboja väčšieho rizika s možnosťou vysokého rastu, ale i poklesu hodnoty investície. Zahraničný rastový, o.p.f. je zameraný na investovanie prioritne do zahraničných cenných papierov denominovaných v zahraničných menách a to hlavne do akcií vysokobonitných zahraničných spoločností. Ďalšie investície budú smerovať do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, bonitných dlhopisov so zárukou Slovenskej republiky, dlhopisov významných bonitných domácich emitentov ako aj podielových listov iných otvorených podielových fondov. Investície budú umiestňované na globálnom finančnom trhu so zameraním na európske akcie. Majetok podielového fondu bude investovaný aj do vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vydaných v Slovenskej republike, peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
13,86413. februára 2001rastový
Výkonnosť k 8.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň2,87>0,32
Mesiac3,22>1,66
Tri mesiace7,49>0,93
Šesť mesiacov8,92>-0,24
Rok11,33>0,25
Tri roky24,49>9,28
Tri roky (p.a.)7,57>2,20
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
2006314 898,0008. decembra 2006
20050,0028. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 593,51 214 883,70
Odkupy 3 663 704,08 197 420,96
Čisté predaje- 3 663 110,57 17 462,75
Poplatky
Vstupný 3,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do ZR a PD je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky3,54 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností