IAD - EURO Bond (OFAFCEPD)

Ročná výkonnosť: 1,90 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0424 EUR 
vlastné imanie:
9 723 478 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Investičná stratégia podielového fondu je zameraná na minimalizáciu rizika pri zodpovedajúcich výnosoch. Príjmový dlhopisový, o.p.f. patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom. Príjmový dlhopisový fond je zameraný na investovanie hlavne do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, bonitných dlhopisov so zárukou Slovenskej republiky alebo garantovaných inými štátmi, dlhopisov významných bonitných domácich emitentov, štátnych alebo bonitných zahraničných dlhopisov. Majetok podielového fondu bude investovaný aj do vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vydaných v Slovenskej republike a do peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,13712. februára 2001dividendový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,08<-0,00
Mesiac-0,04<0,07
Tri mesiace0,55>-0,69
Šesť mesiacov0,81>-0,42
Rok1,90>0,89
Tri roky0,03<2,60
Tri roky (p.a.)0,01<0,80
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20071 191 054,0009. novembra 2007
20050,0138. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 596,63 29 729,54
Odkupy 525,03 5 180,44
Čisté predaje 71,60 24 549,09
Poplatky
Vstupný 1,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do ZR a SPD je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky2,08 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností