GIS Global Equity Allocation (OFGIDES)

Ročná výkonnosť: 14,52 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
158,9620 EUR 
vlastné imanie:
2 499 068 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
12,481 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,76>0,51
Mesiac3,85>0,49
Tri mesiace6,84>-1,04
Šesť mesiacov11,99>-0,50
Rok14,52>-1,45
Tri roky30,16>-0,36
Tri roky (p.a.)9,19>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 2 013,95
Čisté predaje 0,00- 2 013,95
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,70 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností