GIS Global Equity Allocation (OFGIDES)

Ročná výkonnosť: 7,48 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
152,2730 EUR 
vlastné imanie:
2 490 766 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
14,045 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,13>0,31
Mesiac4,66>0,86
Tri mesiace4,65>-0,86
Šesť mesiacov6,73>-1,19
Rok7,48>-3,12
Tri roky33,12>-0,47
Tri roky (p.a.)10,01>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 0,00 1 616,70
Čisté predaje 0,00- 1 616,70
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,70 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností