ČSOB Privátny o.p.f. (OFCSOBPRIK)

Ročná výkonnosť: -0,05 %
 
Predaje a odkupy
  
Týždeň od Predaje (€) Odkupy (€) Čisté predaje (€) Čisté predaje v % imania
6.1.-10.1.202037 022357 397-320 375-1,40%
Spolu37 022 €357 397 €-320 375-1,40%