Ako si vybrať doplnkovú dôchodkovú poisťovňu

Voľba správnej doplnkovej dôchodkovej poisťovni je dôležitá pre vaše kľudnú, spokojnú a finančne zaistenú starobu. Tu je niekoľko orientačných bodov, ktoré by ste mali zobrať do úvahy pri výbere dôchodkovej poisťovne.

Informačná otvorenosť: Je poisťovňa ochotná poskytnúť podrobné a aktuálne informácie o tom, kam ukladá zverené prostriedky? Zverejňuje dôležité informácie o svojom hospodárení na svojej webstránke. Pokiaľ nie, je sa jej lepšie vyhnúť. Portfóliá jednotlivých poisťovní nájdete v našich profiloch.

Zamestnávateľská zmluva: Aj keď podľa novoprijatého zákona máte možnosť platiť príspevky aj bez účasti zamestnávateľa, predsa je výhodnejšie podpísať zamestnávateľskú zmluvu s poisťovňou, v ktorej vám bude prispievať aj váš zamestnávateľ. Podmienky uzavrenia zamestávateľskej zmluvy sa dohodnú v kolektívnej zmluve.

Spôsob uloženia peňazí účastníkov: Pokiaľ doteraz mohli DDP ukaldať peniaze iba do bezpečných štátnych dlhopisov, podľa nového zákona môžu investovať časť prostriedkov aj do slovenských a zahraničných akcií. Poisťovňu môžu ohroziť investície do nekvalitných cenných papierov a takisto niektoré investície do nehnuteľností.

Počet účastníkov: Aj keď udeľovanie licencií poisťovniam neprebiehalo úplne transparentným spôsobom, čo spôsobilo, že poisťovne, ktoré vznikli skôr, majú dnes zákonite viac klientov ako nové poisťovne. Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach je však už dnes objektívnou realitou, ktorá ovplyvňuje náklady na jedného poistenca. Pri zákonom obmedzenej výške nákladov, vysoké náklady na jedného poistenca zmenšujú poisťovni manévrovací priestor v iných oblastiach. Koľko účastníkov majú jednotlivé poisťovne, nájdete v rebríčkoch.

Dávkový plán: Dávkový plán ustanovuje základné podmienky vášho poistenia, ktoré sú platné počas celej doby trvania vášho poistenia (ak sa nerozhodnete po čase prestúpiť na novší plán). V dávkovom pláne by vás malo zaujímať, aké druhy dôchodkov vám poisťovňa poskytne, aké sú podmienky platenia príspevkov a aké sú možnosti prerušenia platenia príspevkov v prípade vašej prípadnej pracovnej neschopnosti. Na druhej strane by vás malo zaujímať, aké su podmienky vyplácania dávok, či pôžete požiadať o zvýšenú prvú splátku, či posťovňa ponúka výhody pri doplnkovom invalidnom dôchodku. Takisto by ste sa mali zaujímať, aké sú podmienky prerušenia účasti na dôchodkovom poistení, aké sú možnosti odstúpenia od zmluvy a akú časť svojich prostriedkov pri odstúpení dostanete.

Dávkové formuly: Súčasťou dávkového plánu sú aj dávkové formuly, na základe ktorých sa vypočítava výška dávok. Možno si porovnať výšky dávok v jednotlivých poisťovniach pri rovnakých podmienkach platenia príspevkov.

Zamestnanecká zmluva: Okrem dávkového plánu je dobré pozorne si preštudovať aj zamestnaneckú zmluvu. V nej sú stanovené podrobné podmienky vášho vzťahu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou. V zamestnaneckej zmluve napríklad býva určená výška tzv. poistno-technickej úrokovej miery, čo je minimálna úroková miera, ktorú poisťovňa garantuje vyplatiť svojim poistencom. Je dobré si overiť, je výška tejto úrokovej miery ukotvená aj zmluvne.

Poplatky: Poisťovňa si môže účtovať rôzne poplatky (dodatočné výpisy, uzavretie zmluvy a pod.)

Pripisované výnosy: Tento faktor by mal byť skôr pomocným nástrojom, pokiaľ už vyberáte medzi niekoľkými poisťovňami, pri ktorých možno očakávaľ stabilitu a dôveryhodnosť do budúcna. Výnosy poisťovní z minulosti si môžete porovnať v našich rebríčkoch.

Doplnkové produkty: Na prilákanie nových poistencov ponúkajú poisťovne poistencom rôzne výhody. Sú to napríklad zľavy na doplnkové poistné produkty a alebo rôzne darčeky a bonusy. Vzhľadom na dlhodobý horizont investovania do doplnkového dôchodkového poistenia sa však pri výbere poisťovne nemožno orientovať iba podľa týchto výhod..