Zdanenie výnosov z vkladov v nebankových spoločnostiach

Výnosy z vkladov do nebankových inštitúcií sú zdaňované podľa formy vkladu.

  • Výnosy z vkladu tichého spoločníka sú zdaňované podľa zákona o dani z príjmov.

  • Pokiaľ ste vložili prostriedky ako komandista do komanditnej spoločnosti, váš zisk je zdanený osobitnou sadzbou dane vo výške 15%, ktorá je takisto platená zrážkou.

  • Výnosy z vkladov realizovaných formou pôžičky sú zdaňované osobitnou sadzbou dane vo výške 25%. Daň je vyberaná zrážkou.

  • V prípade, že váš vklad vložíte prostredníctvom akceptovania zmenky danej spoločnosti, váš výnos podlieha normálnej dani z príjmu.

  • Ak si kúpite akcie spoločnosti so zmluvou na termínovaný odpredaj, a predáte ich do troch rokov od ich nákupu, sú vaše výnosy (rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou so zohľadnením nákladov) oslobodené od dane do výšky 50 000 Sk. Výnosy nad 50 000 Sk sú zdanené 15%-nou daňou z príjmu. V prípade, že akcie predáte po 3 rokoch, výnos je úplne oslobodený od dane.