TB - VISA zlatá súkromná (KKTBVIZS)

Podmienky získania
Podmienky získania:- trvalý pobyt na území SR
- vek od 18 do 65 rokov v deň podania žiadosti
- dokladovanie solventnosti a trvanie zamestnaneckého pomeru    minimálne za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom
- FO-podnikateľ musí preukázať existenciu oprávnenia na    podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na    základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za    posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.
Povinnosť mať v banke bežný účet:nie
Doba vybavovania žiadosti:0 dní
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR