TB - VISA zlatá súkromná (KKTBVIZS)

Úroky, limity, splátky
Mesačná úroková sadzba:13,9 %
p.a.
Sankcia:sankčný úrok 9 %
Úverový limit - minimum:5000 € ( 150 630,00 Sk)
Úverový limit - maximum:15000 € ( 451 890,00 Sk)
Povinná minimálna splátka:5 %
z dlžnej sumy, minimálne vo výške 15 €
Bezúročný odklad splátok:40
dní
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR