mBank - mKREDITKA Gold (KKMBMKG)

Úroky, limity, splátky
Mesačná úroková sadzba:21,99 %
p.a pre Tarifu 1, pre Tarifu 2 je 17,99 % p.a.; pre Tarifu 3 je 14,99 % p.a
Sankcia:2% z dlžnej sumy, min 1,66 €, max 16,60 €
Úverový limit - minimum:5000 € ( 150 630,00 Sk)
Úverový limit - maximum:16500 € ( 497 079,00 Sk)
Povinná minimálna splátka:3 %
Bezúročný odklad splátok:54
dní
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR