Názory čitateľov


Názory k článku:
Ak poistenec zaplatí poistné vyššie, ako treba, poisťovňa preplatok vráti

1/1