Názory čitateľov


Názory k článku:
M. Ivan: Vodnú dopravu vo verejnom záujme by mal financovať kraj, nie štát

1/1