Názory čitateľov


Názory k článku:
1.dôchodková znížila záväzky na 165 mil. Sk

16. 1. 2004   hekra@e-zones.sk
Zdravím všetkých, ktorí sa zaujímajú o peniaze akcionárov resp. držiteľov dlhopisov 1.garantovanej a.s. Tento článok by som si rád premenil na drobné, lebo znížiť záväzky takýmto spôsobom a o takú sumu zrejme nie je obvyklé. Po spomínanej premene ..., zostali záväzky len z titulu tích klientov, ktorí si vybrali akcie s opciou, pričom sa im 1.dôchodková zaviazala zaplatiť nadobúdaciu cenu akcií keď o to požiadajú po vypršaní termínu pôvodnej zmluvy. Mimochodom za opciu zaplatili 15%-akcií ako sankciu, resp. o 15%-akcií dostali menej. Termíny vypršali, opcie boli uplatnené a nič sa nedeje, a čo je horšie 1.dôchodková nekomunikuje. Klienti, ktorí si vybrali "len akcie" sú vysporiadaní a stali sa naozajstnými akcionármi, čiže z 1.dôchodkovou už nemajú nič spoločné. Kli enti, ktorí si vybrali dlhopisy už tiež nemajú s 1.dôchodkovou nič spoločné, lebo tieto záväzky prešli na 1.garantovanú. Takže záväzky sú už len 165 mil.Sk a pritom pravdepodobne nebola vynaložená ani koruna na vysporiadanie klientov, ktorí vlastnia akcie s opciou !! Na záver by som ešte pripomenul autorovi článku, že predstavitelia 1.dôchodkovej deklarovali vysporiadanie s klientmi do konca roka 2004 už pred rokom, no odvtedy bolo na burze CP zaregistrovaných len niekoľko málo priamych obchodov s akciami - ktoré dokazujú spomínané vysporiadavanie.
15. 10. 2006   ularnik
a bo
4. 1. 2004   zvedavec
Co sa stalo s tymi zvysnymi 5%?
4. 1. 2004   anonym
Pardon 6% investorov.
1/1