Charakteristika najznámejších indexov

Začneme pekne po poriadku najstarším a dodnes najznámejším americkým indexom.

Dow Jones Industrial Average (INDJI)

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je index tridsiatich amerických blue chips, teda akcií veľkých spoločností, ktoré sú najlepšími predstaviteľmi americkej ekonomiky. Tento index vytvoril Charles Dow v roce 1896 a je v súčasnosti historicky najstarším americkým akciovým indexom. Pôvodný index zahŕňal iba dvanásť akcií vrátane spoločnosti General Electric, ktorú ako jedinú stále nájdeme v tomto indexe. V roku 1916 bol DJIA rozšírený na dvadsať akcií a konečného počtu tridsiatich akcií sa index dočkal v roku 1928.

Ako už bolo uvedené, DJIA je cenovo vážený index, a proto so sebou nesie isté záludnosti. Vráťme sa pre jednoduchosť ešte raz k našim dvom spoločnostiam X a Y s cenami akcií 100 resp. 10 dolárov. Celková hodnota indexu teda bude 100+10=110 dolárov. Teraz sa spoločnosť X rozhodne, že prevedie štiepenie svojich akcií v pomere 2:1, tzn. že každý akcionár získa za svoju jednu akciu v trhovej hodnote 100 dolárov akcie dve, a to v hodnote polovičnej, teda 50 dolárov. Je jasné, že z pohľadu akcionára sa nič nezmenilo, pretože jeho podiel má stále hodnotu 100 dolárov (2x50=100). Co to však spraví s hodnotou cenovo váženého indexu, to možno vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Pôvodné ceny akcií Ceny akcií po štiepení
X 100 50
Y 10 10
Index 110 60

Predstavte si, že by ste ráno otvorili noviny a videli, že náš fiktívny cenovo vážený index by cez noc poklesol o 45 percent ako v tomto prípade. Nepochybujem o reakcii väčšiny z nás. Aby bolo zabránené takýmto "excesom", bol roku 1928 zavedený deliteľ, ktorý pomáha upravovať hodnotu indexu v podobných prípadoch. Jeho počiatočná hodnota zodpovedala počtu akcií v indexe (12), ale postupom času klesala až na súčasných 0.154. Naposledy došlo k úprave deliteľa 2. januára minulého roku, a to v dôsledku fúzie spoločností J.P.Morgan a Chase Manhattan. Na ilustráciu užitočnosti deliteľa ešte raz využijeme spoločnosti X a Y.

Pôvodné ceny akcií Ceny akcií po štiepení
X 100 50
Y 10 10
Deliteľ 2 1,09
Index 110 / 2 = 55 60 / 1,09 = 55

Tentokrát je zrejmé, že samotné štepenie akcií nemá vplyv na hodnotu indexu. Podobné úpravy sa vykonávajú aj pri ostatných indexoch.

Typy spoločností: Veľké společnosti z mnohých rôznych odvetví (technológie, finančné služby, retail,…).
Rok zavedenia: 1896
súčasná hodnota: 34 639,79 (2. 12. 2021)
Počet titulov: 30
Najväčší ročný nárast: +66,69% (1933)
Najväčší ročný pokles: -52,67 (1931)
Najväčší denný nárast: +14,87% (6. 10. 1931)
Najväčší denný pokles: -22,61% (19. 10. 1987)

5 spoločností s najvyššou váhou

Spoločnosť Váha (k 6. 1. 2001)
IBM 6,78%
Minnesota Mining & Manufacturing Co. 6,63%
Johnson & Johnson 5,55%
Merck & Co. 5,01%
Exxon Mobil Corp. 5,01%

Najväčšou slabinou indexu DJIA je jeho veľmi úzke zameranie, a to i napriek tomu, že index sleduje výkonnosť tridsiatich obrích spoločností. Určite stojí za zmienku fakt, že tento index je zostavovaný editormi denníka Wall Street Journal, čo predpokládá určitú mieru subjektivity pri jeho zostavovaní. Napriek vštkým svojim nedostatkom však index DJIA dokázal celkom presne kopírovať vývoj celého amerického akciového trhu.

Standard and Poor‘s 500 Index (INSPC)

Zatiaľčo index DJIA priťahuje pozornosť médií, index Standard and Poor‘s 500 Index (S&P 500) je odborníkmi považovaný za štandardné merítko výkonnosti amerického akciového trhu. Akcie zahrnuté v tomto indexe tvoria asi 70 percent celkovej kapitalizácie amerického akciového trhu. Index S&P 500 síce uzrel svetlo sveta v roku 1957, ale tvorcovia indexu retroaktívne určili jeho hodnotu už od roku 1926. Index neobsahuje 500 najväčších spoločností, ako by mohlo vyplývať z jeho názvu, ale 500 spoločností, ktoré sú vybrané výborom spoločnosti Standard&Poor’s, a to predovšetkým na základe následujúcich kritérií:

  • veľkosť
  • odvetvie (aby index čo najviac reprezentoval americkú ekonomiku vo všetkých odvetviach)
  • likvidita (tzn. aby akcie boli "obchodovateľné")
  • stabilita (musí sa jednať o silné spoločnosti)

To sú všeobecné podmienky, ktoré musia spoločnosti spĺňať, aby sa do indexu dostali. Z indexu naopak spoločnosti môžu vypadnúť:

  • fúziou s inou spoločnosťou
  • bankrotom
  • tým, že prestanú reprezentovať najaké odvetvie,…

Tento index váži trhové kapitalizácie spoločností, preto výsledky väčšiny spoločností budú mať väčší vplyv na celkový vývoj indexu ako výkonnosť malých spoločností. Okrem amerických spoločností, ktorých je v indexe drtivá väčšina, tu nájdeme aj niekoľko kanadských spoločností a piba dve európske spoločnosti: Royal Dutch Petroleum a Unilever. Viac ako 85 percent spoločností je obchodované na New York Stock Exchange (NYSE), zbytok väčšinou na NASDAQ a len nepatrné množstvo na American Stock Exchange (AMEX).

Niektorí škodoradostne tvrdia, že index S&P 500 je vlastne pasívne riadený, pretože spoločnosti sú do neho vyberané na základe konkrétnych kritérií (okrem iného sa sledujú aj účtovné výkazy spoločností). Faktom však zostáva, že obrat spoločností v indexe je veľmi nízky, aj keď posledná zmena vstúpila do platnosti nedávno (6. februára 2001), keď bola spoločnosť Union Carbide nahradená spoločnosťou Univision Communications.

Typy spoločností: Veľké spoločnosti, ktoré sú reprezentatívnymi zástupcami svojich odvetví.
Rok zavedenia: 1957
súčasná hodnota: 35,48 (21. 11. 2003)
Počet titulov: 500
Najväčší ročný nárast: +47,97% (1932)
Najväčší ročný pokles: -47,04% (1931)

5 spoločností s najvyššou váhou

spoločnosť Trhová kapitalizácia v mld. USD (k 31. 1. 2001)
General Electric Co. 455,6
Exxon Mobil Corp. 292,5
Pfizer Inc. 284,9
Citigroup Inc. 284,8
Wal-Mart Stores 253,7

NASDAQ Composite Index (INIXIC)

Tento index zahŕňa všetky americké aj neamerické akcie obchodované na mimoburzovom trhu NASDAQ.

Typy spoločností: Prevažne (nie však výhradne) spoločnosti spojené s technológiami a Internetom.
Rok zavedenia: 1971
súčasná hodnota: 15 381,32 (2. 12. 2021)
Najvyššia historická hodnota: 5048,62 (10. 3. 2000)
Počet titulov: pres 5000
Najväčší denný nárast: +14,17% (3. 1. 2001)
Najväčší denný pokles: -11,35 (19. 10. 1987)

Wilshire 5000 (INWIL5)

Wilshire 5000 je index, ktorý najdokonalejšie sleduje vývoj cien akcií takmer všetkých verejne obchodovaných spoločností, ktoré majú sídlo v USA.

Typy spoločností: Od velkých až po malé spoločnosti zo všetkých sektorov.
Rok zavedenia: 1974
súčasná hodnota: 22 192,90 (5. 3. 2015)
Počet titulov: viac ako 7000
Trhová kapitalizácia: 14,9 bilióna USD (31. 1. 2001)
Stredná trhová kapitalizácia: 121,1 milióna USD (31. 1. 2001)
Najväčší ročný nárast: +38,47% (1975)
Najväčší roční pokles: -28,39% (1974)

Russell 2000 (INRUT)

Pokiaľ sa chcete dozvedieť, ako sa vyvíja hodnota akcií malých amerických spoločností, tak sa pozriete práve na tento index, ktorý sa všeobecne považuje za porovnávacie merítko pre tieto akcie.

Typy spoločností: Dvetisíc najmenších spoločností z indexu Russell 3000, ktorý tvorí asi 8 percent celkovej kapitalizácie amerického akciového trhu.
súčasná hodnota: 2 206,33 (2. 12. 2021)
Počet titulu: 2000
Stredná trhová kapitalizácia: 466 mil. USD (31. 5. 2000)

Zaujímavý obrázok o tom, aký je vzájomný vzťah výššie zmienených indexov, poskytuje nasledujúca tabuľka zobrazujúca celkové zhodnotenie indexu k 31.12.2000:

Index 1 rok 3 roky 5 rokov 10 rokov
DJIA -6.18% 36.4% 110.8% 309.58%
S&P 500 -10.14% 36.05% 114.36% 299.82%
Nasdaq Composite -39.29% 57.32% 134.81% 560.85%
Wilshire 5000 -11.85% 30.95% 101.01% 292.6%
Russell 2000 -4.2% 10.64% 53.03% 265.78%

Vidíme, že celkové zhodnotenie indexu DJIA a S&P 500, čo sú relatívne úzke indexy (30 resp. 500 akciových titulov), sa príliš neodchýlilo od zhodnotenia najširšie používaného indexu Wilshire 5000. Znamená to, pokiaľ vám ide len o dlhodobé zhodnotenie, tak je každý z týchto troch indexov celkom presným barometrom. Napriek tomu je však nutné rešpektovať špecifiká každého indexu, tzn. rozdiel medzi cenovo váženým indexom (DJIA) a indexom váženým podľa trhovej kapitalizácie (S&P 500, Wilshire 5000) alebo orientáciou indexu na akcie určitej veľkosti (Russel 2000) či prevahu titulu z určitého trhového segmentu (Nasdaq Composite).

Morgan Stanley Capital International (MSCI EAFE)

Cieľom tohoto indexu spoločnosti Morgan Stanley Capital International je merať výkonnosť akciových trhov mimo Severnej Ameriky, teda v Európe, Austrálii a Ďalekom východe. V súčasnosti je index tvorený spoločnosťami z 21 krajín. Cieľom je, aby v indexe boli zahrnuté spoločnosti podieľajúce sa celkovo asi 60 percentami na trhovej kapitalizácii príslušného národného indexu.

Rok vytvorenia: 1969
Počet titulov: asi 1 000
súčasná hodnota: 1326,61 (27. 2. 2001)

Finacial Times Stock Exchange (INFTSE)

Index zahŕňa 100 spoločností s najvyššou trhovou kapitalizáciou, ktoré sídlia vo Veľkej Británii. Spoločnosti zahrnuté v indexe Finacial Times Stock Exchange (FTSE 100) predstavujú asi 70 percent celkového britského akciového trhu.

Počet titulov: 100
súčasná hodnota: 7 129,20 (2. 12. 2021)

Nikkei 225 (INN225)

Tento index je cenovo vážený, preto je japonskou obdobou DJIA. Je tvorený 225 spoločnosťami, ktoré sú do tohoto indexu aktívne vyberané zo skupiny 450 spoločností s najvyššou likviditou.

Rok vytvorenia: 1949
Počet titulov: 225
súčasná hodnota: 27 753,37 (2. 12. 2021)

Hang Sang (INHSI)

Hang Sang je index reprezentujúcí viac ako 70 percent kapitalizácie akciového trhu v Hongkongu.

Rok vytvorenia: 1964
Počet titulov: 33
súčasná hodnota: 24 951,34 (22. 11. 2021)

DAX (INGDAX)

Tento index vám prezradí, ako je na tom tridsiatka nemeckých blue-chips. Tie sú do indexu vyberané podľa trhovej kapitalizácie a likvidity.

Rok vytvorenia: 1988
Počet titulov: 30
súčasná hodnota: ()