VÚB - Flexihypotéka (HBVUB)

Profil
Správca:Všeobecná úverová banka
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 6 600 € ( 198 831,60 Sk)
Maximálna výška úveru:závisí od hodnoty a typu nehnuteľnosti, ktorú poskytnete ako zábezpeku a od schopnosti klienta splácať úver.
Minimálna doba splatnosti:4 roky
Maximálna doba splatnosti:30 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty
AdresaMlynské Nivy 1, Bratislava 25, 829 90 mapa »»
Infolinka0850 123 000
Emailvubedckontakt@vub.sk
Webhttp://www.vub.sk