VÚB - Bezúčelová flexihypotéka (HBVUB1)

Profil
Správca:Všeobecná úverová banka
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 6 600 € ( 198 831,60 Sk)
Maximálna výška úveru: 166 000 € ( 5 000 916,00 Sk)
Minimálna doba splatnosti:1 rok
Maximálna doba splatnosti:20 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty