UniCredit Bank - Hypoúver pre mladých (HBUNI3)

Profil
Správca:UniCredit Bank
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 5 000 € ( 150 630,00 Sk)
Maximálna výška úveru:70% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
resp. 49.790,88 EUR na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie
Minimálna doba splatnosti:4 roky
Maximálna doba splatnosti:30 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty