UniCredit Bank - Hypoúver Invest (HBUNI1)

Profil
Správca:UniCredit Bank
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 3 300 € ( 99 415,80 Sk)
Maximálna výška úveru: 270 000 € ( 8 134 020,00 Sk)
Minimálna doba splatnosti:1 rok
Maximálna doba splatnosti:30 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty