UniCredit Bank - Free Hypoúver (HBUNI2)

Profil
Správca:UniCredit Bank
Parametre úveru
Minimálna výška úveru: 3 300 € ( 99 415,80 Sk)
Maximálna výška úveru:70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
Minimálna doba splatnosti:1 rok
Maximálna doba splatnosti:20 rokov
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR
Kontakty