Tatra banka - Americká hypotéka (HBTB1)

Poplatky
Spracovanie žiadosti:0,80 % z výšky poskytnutého úveru
od 12.5. do 30.6.2010 (vrátane) zaplatia za spracovanie žiadosti o úver až o 50 % nižší poplatok.
- minimum:250 € ( 7 531,50 Sk)
- maximum:950 € ( 28 619,70 Sk)
Vedenie účtu:3,50 € ( 105,44 Sk)
Predčasné ukončenie:5 % z predčasne splácanej istiny
bez poplatku po ukončení lehoty fixácie úroku
Zmena podmienok:110 € ( 3 313,86 Sk)
Upomienka:15 € ( 451,89 Sk)
Druhá upomienka:30 € ( 903,78 Sk)
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR