Priebeh žiadosti o hypotekárny úver

Predpokladajme, že máte vážny záujem o hypotekárny úver. V tejto časti si zhrnieme pravdepodobný priebeh žiadosti. Dozviete sa, čo bude od vás banka požadovať a čo budete v jednotlivých fázach žiadosti robiť. Pre lepšiu orientáciu si znázornime priebeh žiadosti prostredníctvom návštev, ktoré budete musieť nevyhnutne absolvovať.

V tejto fáze by ste sa mali rozhodnúť pre konkrétnu banku, v ktorej o úver požiadate. Na trhu je ich viacero a vy máte možnosť výberu. Dôležitá je hlavne výška úrokovej miery a spracovateľské poplatky za vypracovanie žiadosti. Ak chcete mať lepší prehľad o súčasnej situácii na trhu a podmienkach v jednotlivých bankách pozrite si prehľady, ktoré sme pre vás pripravili.

1. návšteva:
Predpokladajme, že ste si banku už vybrali. Jej pracovníci vám dajú materiály, v ktorých sú základné a všeobecné informácie o produkte, podmienky banky, zoznam potrebných dokumentov, sadzobník poplatkov ap.
Povedzte pracovníkovi banky na čo úver potrebujete, aká je finančná náročnosť vášho zámeru atď. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma a na čo ste nenašli odpoveď v materiáloch poskytnutých bankou. Pracovníci vám ochotne poradia budú sa snažiť prispôsobiť produkt vašim predstavám.
Na záver stretnutia dostanete tzv. Prescoring. Je to dosť rozsiahly formulár (môže mať aj 8 strán), v ktorom uvediete údaje o svojich príjmoch, výdavkoch, majetkových pomeroch a záväzkoch. Tieto údaje zatiaľ netreba dokladovať. Majú len rozhodnúť, či máte vôbec šancu hypotekárny úver dostať.

2. návšteva:
Ak ste v Prescoringu uspeli, dozviete sa aké dokumenty budete potrebovať na doloženie vašich príjmov, výdavkov a majetkových pomerov. Takisto dostanete zoznam potrebnej dokumentácie k založenej nehnuteľnosti, ale aj k nehnuteľnosti, ktorú chcete úverom financovať. Ich všeobecný prehľad nájdete aj na našej stránke.

3. návšteva:
S potrebnými dokumentmi a dokladmi pôjdete opäť do banky. Tam ich porovnajú s údajmi, ktoré ste uviedli v Prescoringu. Opäť prehodnotia vašu žiadosť z hľadiska schopnosti splácať splátky a z hľadiska založenej nehnuteľnosti (jej hodnoty a celkovej ceny, ktorú má pre banku vo vzťahu k žiadanému úveru). Vy ešte nezabudnite naposledy špecifikovať svoje požiadavky a uistiť sa, že dostanete to, čo potrebujete.

4. návšteva:
Pre získanie úveru ste v tomto okamihu urobili už všetko, čo bolo vo vašich silách. Teraz treba len počkať na vyjadrenie banky. Banka žiadosť vyhodnotí. V tejto fáze vám neostáva nič iné len čakať. Medzera medzi odovzdaním potrebných dokumentov a podpisom zmluvy je rôzna. Pre lepšiu orientáciu si pozrite naše prehľady.
V prípade, že bola vaša žiadosť schválená banka vám oznámi, kedy by bolo možné podpísať zmluvu.
Pri jej podpise ešte raz prekontrolujte všetky náležitosti.